Lučenec:

Predaj nových vozidiel Škoda
Dana Gabinová
0905 403 281
predajskoda@bystriansky.sk

Veronika Vantrubová
0907 994 396
predajskoda@bystriansky.sk

Servis vozidiel Škoda
Ing. Marek Zachar
0905 975 680
zachar@bystriansky.sk

Patrik Bize
0915 819 308
servis.skoda@bystriansky.sk

Predaj orig. dielov a príslušenstva Škoda
Erika Kelemenová
0905 717 303
nd@bystriansky.sk

Predaj nových vozidiel VW
Alena Bystrianska
0905 556 425
predaj@bystriansky.sk

Gabriel Andrášik
0917 651 396
info@bystriansky.sk

Servis vozdiel VW
Ján Vilhan
0905 632 857
servis@bystriansky.sk

Ing. Ján Mačuda
0907 369 696
technik@bystriansky.sk

Predaj origin. dielov a príslušenstva VW
Branislav Adamove
0905 717 303
nd@bystriansky.sk